Medische Informatie

 

Alles begint met een juiste diagnose

Artsen kiezen meer en meer voor specialisaties waar voornamelijk technische prestaties worden geleverd. Hierdoor valt een groot aantal patiënten, voornamelijk chronisch zieke mensen, uit de boot. De oorzaken van hun klachten zijn immers voornamelijk te zoeken in die domeinen van de geneeskunde waaraan niet zoveel aandacht wordt besteed in de artsenopleiding en waarin weinig artsen geïnteresseerd zijn, namelijk: voeding, hormonen en het immuunsysteem.

Toch is het onderzoek in deze drievoudige as vaak de sleutel voor het stellen van de juiste diagnose.

Door deze drie domeinen onder de loep te nemen en te zien waar het fout loopt, kom je altijd tot vaststellingen die verklaren waarom iemand moe, lusteloos of depressief is, spierpijn heeft, abnormaal veel aandoeningen van de luchtwegen krijgt, enz.

Hoe meer tekorten en defecten, hoe groter de cirkel is die kan aangeduid worden op deze as. Hoe beter het immuunsysteem en het hormonale systeem werken en de voedingsstatus van een patiënt is, hoe kleiner de cirkel zal worden. Mijn doel is er met een behandeling op de drie domeinen voor te zorgen dat de cirkel alsmaar kleiner wordt.

Deze drie domeinen staan niet los van elkaar, maar werken nauw samen en zijn voor hun werking van elkaar afhankelijk.

Door het aanpakken van de oorzaak van de klachten of door een juiste diagnose kan je zorgen dat de klachten verminderen of verdwijnen en de levenskwaliteit verbetert.